Tasuta koolitus “Loovad lahendused ning taaskasutus” puuetega inimestele

14. juulil kell 13.00-17.00 alustame Pärnus koolitussarjaga „Loovad lahendused ning taaskasutus“, mis on mõeldud puuetega inimestele ja vajadusel kaasatakse ka nende lähedasi ning toetajaid (tegevusjuhendajad, hooldajad, tugiisikud). Koolitused toimuvad Suur-Posti 18.

Tasuta koolitused sisaldavad nii teoreetilist poolt (tööohutus, meeskonna töö, loovus, motivatsioon, eneseväljendus, ettevõtlus jne.) kui praktilist poolt ehk kontakti erinevate materjalidega (eeskätt  puit, papp ja paber, metall) ja tööriistadega (saag, järkamissaag, mootorsaag, ülafrees, puurpink, lihvimisaparaat, põleti, ketaslõikur, naelapüss jne). Koolitused toimuvad töökojas, et anda õppele praktiline väljund läbi mille koolitatavad saavad eduelamuste ja veendumuse, et puue pole takistuseks tööriistade ja materjalidega kokkupuutel. Koolituste korraldamisel ja läbiviimisel lähtume eelkõige erivajadustega inimeste endi motivatsioonist, vajadustest ning huvist, sealhulgas proovime õpetada ja leida just loovaid lahendusi nii erinevate toodete valmistamiseks, renoveerimiseks (uksed, aknad, mööbel), kui ka koduseks remondi lahendusteks, mida saab inimene iseseisvalt ära teha.

Lisaks tutvustame koolitusel ka ettevõtlusega tegelemise võimalusi, et tekitada huvi ise ettevõtjana tegutseda, ning aitame analüüsida äriideid läbi ärimudeli.

Koolitussarjas on kokku 10 koolituspäeva, mis toimuvad erinevate ühe päevaste moodulitena 2 nädalase intervalliga juulist novembrini. Koolituse läbinutele väljastame tunnistuse.

Oleme valmis ka vajadusel vahendama valminud käsitöö müüki laatadele, internetifoorumites ning poodides, korraldame ka näituseid. Seega pakume võimalusi ka edasiseks koostööks.

Oleme veendunud, et läbi töösarnaste ja harjutavate tegevuste saab inimene endast aimu. Puutudes kokku erinevate materjalidega (savi, paber, puit, metall) tekib arusaam, milleks ollakse võimelised, mis on enda tugevad ja nõrgad küljed, millise töö juures on enim püsivust ning mis töö ajab närvi. Mis pakub rahuldust ja annab eduelamuse ning mis põhjustab hirmu. Sama on ka materjalide tundma õppimisega. Materialist ja osakestest valmib läbi inimese midagi uut.

Koolitused toimuvad koostöös Solve et Coagula OÜ-ga, mis lubab meil kasutada oma töökoda. Koolituste läbiviimist toetab Eesti Puuetega Inimeste Fond läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Koolituste kohta saab infot kirjutades e-mailile info@hingerahu.org või helistades 56 647 656

Kogemusnõustaja Eve Mällo alustab tööd Pärnus

Meil on rõõm teatada, et Pärnus alustas kogemusnõustajana tööd Eve Mällo, kes on läbinud Arengukeskus Avituse poolt läbi viidud mahuka ja põhjaliku koolituse http://www.terviseinfo.ee/et/blogi/4318-eesti-saab-esimesed-koolitatud-vaimse-tervise-kogemusnoustajad

Kogemusnõstamine on võimalus neile, kes soovivad arutada enda elusituatsioone kellegagi, kellel on olemas isiklik kogemus valdkonnas, mis vajab muutmist. Mõnikord me lihtsalt vajame kedagi, kes meid kuulaks, kuid erinevatel põhjustel ei soovi me jagada enda mõtteid lähedastega. Sellistel puhkudel saabki aidata kogemusnõustaja.

Eve Mällo saab jagada kogemusi järgmistes valdkondades:

– Stress, depressioon – sellega toimetulek.

Omastehooldajad:

– toimetulek oma lähedase inimese haigusega ja/või puudega;

– emotsionaalse ja praktilise toe pakkumine.

Eve võtab vastus Pärnu kesklinnas Rüütli tänav 23 II korrusel. Evega saab ühendust helistades 50 79 435

Kogemusnõusamisest saab rohkem lugeda siit