Konverentsipäevik: Indrek Linnuste ECRSH konverentsist

Osalesin Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) reisitoetuse toel 17.–19. mail Coventrys Inglismaal toimunud Religiooni, Vaimsuse ja Tervise Uurimise Euroopa Võrgustiku (European Network of Research on Religion, Spirituality and Health) kuuendal konverentsil (6th European Conference on Religion, Spirituality and Health).

Seekordse konverentsi alateema oli andestamine. See on pealtnäha lihtne sõnakõlks, mis praegusel solvumisajastul tundub lausa vanamoodne. Ometi avaneb süvenedes omaette dimensioon sõna võimsusest ja isiksuse transformatsiooni potentsiaalidest. Ettekannetes lahati erinevaid andestamisega seotud teemasid tervishoius ning esitati ka mitmeid uuringutega kinnitatud tulemusi, mis olid läbi viidud erinevate sihtrühmadega (veteranid, eakad, krooniliselt haiged, surijad, psüühikahäired jt). Tõendatav kinnitus leiti sellele, et andestamine toob hingerahu, parema tervise nii füüsiliselt kui vaimselt, suhete tasandil nii töö- kui eraelus ning juhib meid parema elukvaliteedi suunas. Et mitte jääda kinni naiivselt andestamise juurde (kuigi miks ka mitte), siis pakuti lisaks erinevaid metoodikaid, kuidas on andestamine integreeritud psühhoteraapiasse. Kõikvõimalikesse kriisidesse sattumine on elu osa, kuigi sageli ettenägematu, kuid kriisis olemine on nii-öelda valik. Seega on oluline igasugune kogemuse integreerimine isiksuse transformatsiooni, kas path või pathology. Tõmmata saab paralleele ka Eestis kanda kinnituvale kogemusnõustajate võrgustikule ja väljaõppele (eelmisel aastal moodustati Eesti Kogemusnõustajate Koda).

Haiguste ravil ja hoolealuseks olemisel lohiseb lisaks esiplaanil olevale probleemile sageli kaasa nn varjutasand, mis on oluline stigma: häbitunne, koormaksolemise tunne, süütunne, erinevad negatiivsed emotsioonid ja hinnangute ja väärtuste tuumuskumused, mis sageli surutakse alla.
Andestamist saab jagada nii iseendale andeksandmiseks – eneseaktsepteerimiseks –, teistele andestamiseks, aga ka religioosses või transtsendentses kontekstis Jumalaga, kõrgema jõuga rahu sõlmimiseks.

Eksistentsiaalsed küsimused ja andestamine tulevad esile eelkõige palliatiivravis ning selles valdkonnas oli konverentsil ka kõige rohkem ettekandeid, kuid isiklukult mulle pakub väljakutseid just vaimse tervise maastik, mis on üha enam aktuaalne: depressioon on ülemaailmselt üks peamisi töövõimetuse põhjuseid ja hinnanguliselt elab maailmas üle 300 miljoni inimese depressiooniga; depressiooni levimus kasvas aastaks 2015 võrreldes aastaga 2005 tervelt 18%. Olen kriitiline depressiooniga tegelemise ühekülgsuse suhtes, sest peamiselt keskendutakse eelkõige sümptomaatika leevendamisele, mitte põhjuste väljajuurimisele. Kriitika ei ole siinkohal suunatud vaid süsteemile, sest iga teraapia on eelkõige koostöö: kui mõelda järjest enam inimesekeskseteks muutuvatele meetoditele ning ressursside vähesusele vaimse tervise valdkonnas, siis jaguneb vastutus pooleks. Kahjuks võivad tähendusteta maailmas saada inimesele patoloogiliseks ka kodustatud depressioon ehk mugavustsoon, mis tähendab elu patsiendi rollis, mis toob kaasa tähelepanu, lähedust ja hoolitsust.

Nii oligi minu jaoks huvipakkuv loeng, milles vaadeldi depressiooni psühhiaatria asemel hingehaiguse teoloogilisest lähtekohast (midagi, mis tõuseb meis, kuid ei kuulu meie loomusesse). Minu jaoks täiesti teise nurga alt ning „dr Google’i“ abiga avastasin, et see vaatenurk ei ole võõras ka Eestis. Nimelt on Marju Lepajõegi kirjutanud akeediast („Tüdimusest ehk akeediast varases munkluses“ – Kirik ja Teoloogia, 7.9.2012), täpsemalt Euagrios Pontose võimsast analüütilisest materjalist, mille minu praktiline aju sooviks kohe samuti psühhoteraapiasse integreerida. Akeedia definitsiooni võib leida ühes teises Euagriose teoses „Kurja kaheksast vaimust“ (XIII): „Akeedia on hinge nõrkemine (atonia psychēs), s.t et hing ei valda seda, mis tal loomu poolest on, ja ei astu kiusatustele julgelt vastu.“ Täiesti tänapäevaselt on siin väidetud, et hingel pole toonust, pole loomupärast pinge- või pingestumisjõudu.

Siin on siis tervishoiu ja religioosse maastiku lõimumiskoht. On hea meel tõdeda, et maailmas on mitmeid ühinguid ja võrgustikke, mis liidavad ühise mõtteviisiga spetsialiste, näiteks Norras baseeruv Nordic Network for Research in Faith and Health http://faith-health.org/ või brittide British Association for the Study of Spirituality (BASS) http://www.basspirituality.org.uk/ jt.
Konverentsil kritiseeriti taaskord ka süsteemi, rääkides tervishoiu rehumaniseerimisest: „Tervishoiu raskuspunkt füüsilisel haigusel ja biomeditsiinil on tasakaalust väljas. Me peame pühendama palju rohkem tähelepanu emotsionaalsele, psühholoogilisele ja vaimsele heaolule ning ravisuhete suurele tähtsusele.“

Lisaks pean taaskord nentima, et kahjuks ei ole spirituaalne toetus ning hingehoid Eesti Haigekassa tasuliste teenuste hinnakirjas.

Indrek Linnuste on usuteaduskonna doktorant.

MTÜ Hingerahu koolitas esimesed tegevusjuhendajad

MTÜ Hingerahu andis reedel 3. märtsil üle tunnistused esimesele grupile, kes lõpetasid tegevusjuhendajate ca pool aastat kestnud kursuse. MTÜ Hingerahu poolt korraldatud koolitusel kaitses märtsis 20 tegevusjuhendajat edukalt oma lõputööd teemal – Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule. Koolituse läbinutest on enamus ise igapäevaselt tööl erinevates erihoolekandeasutustes üle Eesti.

Õppetöö algas oktoobrikuust ja koolituse mahuks oli 260 tundi. Eduka lõpetamise eelduseks oli kursuse läbimine etteantud mahus, lõputöö kaitsmise eelduseks oli oma klientide vajaduste märkamine ja kirjeldamine ning tugitegevuste korraldamine. Lisaks oli õppijate jaoks oluline teiste õppijate poolt saadav toetus ning koolituselt saadavad teadmised on oluliseks toeks oma töö korraldamisel parimal võimalikul viisil. Käesoleva koolituse läbinud ja tunnistused kätte saanud on nüüdsest volitatud osalema tegevusjuhendaja rollis riiklikke erihoolekande teenuste osutamisel.

Vaimse tervise mess 2016

VATEK korraldab “Vaimse tervise messi 2016″. Messi põhifookus  on “Psühholoogiline ja vaimse tervise esmaabi”.

Messi päevakava:

10.00 kuni 17.00 “Kohtumised messialal”. Vaimse tervise spetsialistid jagavad nõuandeid, kuidas hoida vaimset tervist ning kuhu pöörduda toetuse ja abi saamiseks. TULE KÜSI NÕU!

10.15 Ettekanne “Aeg parandab kõik haavad?”. Traumaterapeut Maire Riis ning pereterapeut ja hingehoidja Naatan Haamer.

11.15 kuni 12.45 diskussioon psühholoogilise esmaabi vajadusest, kogemustest ja teenustest. Vestlevad Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg, vaimse tervise spetsialist ja tervisevaldkonna poliitikakujundaja. Vestlust modereerib Aivar Simmermann Moreno keskusest.

13.30 kuni 16.30 Temaatilised töötoad vaimse tervise teemadel. Toimuvad praktilised töötoad vaimse tervise valdkonna päevakajalistel teemadel. Kuidas mul tegelikult läheb? Kuidas saab aidata ennast ja teisi?

17.00 kuni 18.00 Foorumteatri etendus. 

Töötubade ajatabel
1. Töötuba „Lapse probleemne seksuaalkäitumine ja väärkohtlemine – kuidas märgata ja aidata? Kunstiteraapia juhtumikirjelduse näitel“ 13.30 – 14.45
2. Töötuba „Perelepitus – kellele ja miks?“ 13.30 – 14.45
3. Töötuba „Negatiivsete emotsioonide tekkepõhjused ja nendega toimetulek“ 13.30 – 14.45
4. Töötuba „Ohumärgid suhtlemisel“ 13.30 – 14.45
5. Töötuba “Paarisuhted digiajastul“ 15.00 – 16.30
6. Töötuba “ALPHA–STIM seadme tutvustus“ 15.00 – 16.30
7. Töötuba „Vaimne tervis töökohal“ 15.00 – 16.30
8. Õpituba „Muusika psühholoogilise esmaabi vahendina“ 15.00 – 16.30

Töötoad: töötubade põhimõtted: päevakajalised teemad, mis lähtuvad messi põhiteemast.

1. Töötuba “Perelepitus – kellele ja miks?” – Eesti Lepitajate Ühing
Sisu: Lapsed on väga suurel määral mõjutatud teda ümbritsevatest täiskasvanutest. Vanemad, kelle vahel on pinged või peres on toimunud lahutus, mõjutab see last ning tal võivad omakorda tekkida käitumis- ja õppimisprobleemid. Probleemsele käitumisele eelneb/kaasneb sageli õpiraskus, mis viib õpihuvi vähenemisele, mis omakorda võib esile kutsuda negatiivse tunnustuse otsimise ja väärtustamise ning koolikohustuse täitmisest eemalehoidumise. Ent ükski laps ei käitu põhjuseta halvasti, tema sees toimub midagi, sellel on põhjus. Põhjuseks võivad olla sassis peresuhted. Kui lahkuläinud vanemad ei suuda kokku leppida, kuidas jätkata suhtlemist ühiste lastega, on võimalus kohtusse mineku asemel pöörduda perelepitaja poole.
Läbiviijad: perelepitajad Anneli Liivamägi-Hitrov, Aila Rajasalu ja Liivia Vacht

2. Töötuba “Negatiivsete emotsioonide tekkepõhjused ja nendega toimetulek” – Tervisekliinik
Sisu: Kuidas mitte vihastuda endast möödakihutava autojuhi peale? Töötoas vaatleme emotsioonide (eelkõige tugevate negatiivsete emotsioonide) tekkepõhjuseid, õpime neid juhtima ja tutvume lihtsate ning praktiliste võtetega, mille abil on edaspidi võimalik efektiivsemalt toime tulla igapäevaste murede või probleemidega. Töötuba sisaldab nii teoreetilist kui praktilist osa, seega tasub valmis olla ka oma grupikaaslastega suhtlemiseks.
Läbiviija: Rainer Mere, psühholoog, ratsionaal-emotiivne teraapia

3. Töötuba „Vaimne tervis töökohal“ – Peaasi MTÜ
Sisu: Miks on vaimne tervis oluline töökoha kontekstis? Kuidas ära tunda tööstressi ja ennetada läbipõlemist? Millised on vaimse tervise ohumärgid ja kuidas neile reageerida? Kuidas kolleegile vajadusel toeks olla?
Läbiviijad: kliinilised psühholoogid Anna Haasma, Anna-Kaisa Oidermaa, Peaasi.ee.

4. Töötuba “Ohumärgid suhtlemisel”
Sisu: Suhted mõjutavad meie stressi taset, aidates meid edasi liikuda või meid pidevalt traumeerides. Tulemus võib olla väga negatiivne ja tagajärjed võivad viia sügava depressiooni ja ärevushäireteni. Ohumärkide äratundmine suhtelmisstiilis, annab inimesele võimaluse ennast enne maha rahustada, kui olukorrad väljuvad kontrolli alt. Sellega tagatakse uus tase suhtlemisel ja luuakse parem alus turvaliseks suhtlemiseks, mis ei kahjusta suhtlemises osalevaid osapooli.
Läbiviijad: Kaia Kapsta-Forrester, PREP-programmi koolitaja, pereterapeut; Ena Soodla, PREP-programmi koolitaja
Eelregistreerimine: www.prep.ee/kalender

5. Õpituba “Muusika psühholoogilise esmaabi vahendina” – Muusikateraapia Keskus
Sisu: Muusika on lihtsalt kättesaadav ja efektiivne vahend keeruliste hingeseisundite leevendamiseks ja sisemise tasakaalu toetamiseks. Õpitoas käsitletakse lühidalt muusika toime peamisi printsiipe, mis on seotud pingete ja ärevuse vähendamise ning lõdvestumisega. Osalejad saavad isikliku kogemuse kuulamisele põhinevatest muusikateraapia tehnikatest, mida on hiljem võimalik vajadusel ka ise tavaellu rakendada.
Sihtgrupp: täiskasvanud
Läbiviija: Alice Pehk, PhD, Muusikateraapia keskuse muusikaterapeut

6. Töötuba “Lapse probleemne seksuaalkäitumine ja väärkohtlemine – kuidas märgata ja aidata? Kunstiteraapia juhtumikirjelduse näitel” – Kunstiteraapia töötuba
Sisu: Töötoas osaleja saab tutvuda ohvri traumatööga kunstiteraapias. Juhtumi protsessi kirjeldamist toetavad ohvri kunstitööd ja tema poolt kirja pandud tõlgendused neile. Töötoa teises osas tutvustab terapeut eesti keelset murebaromeetrit, mis lapse vanusest lähtuvalt viitab normatiivsele, tähelepanu või sekkumist vajavale seksuaalkäitumisele. Juhendmaterjali on koostanud JanusCentret (Taani). Murebaromeeter aitab ära tunda probleemse seksuaalkäitumise ja kuritarvituse sümptomid, tegemist on väga heade sekkumise suunistega ekspertidele ja lähedastele.
Läbiviija: Helen Tartes Babkina, psühholoog/loovterapeut

7. Töötuba “ALPHA–STIM seadme tutvustus” – MTÜ Hingerahu
Sisu: Alpha-stim on kliiniliselt tõendatud elektromeditsiiniline seade valu, depressiooni, unehäirete ja ärevuse leevendamiseks. Samuti on sellel terapeutiline ja leevendav mõju sõltuvushäiretele. Närvisüsteemi funktsioneerimise aluseks on elektrokeemilised impulsid, sünapsid, mistõttu on ta mõjutatav nii keemiliste (ravimid) kui elektriliste (elektromeditsiinilised seadmed, nt Alpha-stim) sekkumistega. Alpha-stim edastab madlasageduslikku elektriimpulssi, mis siseneb rakku ning normaliseerib närvisüsteemi elektrilist aktiivsust ning aitab taastada rakusisest tasakaalu. Teraapiaseansi ajal edastatakse läbi kõrvaklemmide elektroodide ajju nõrk (<0,5 mA), patenteeritud võnkumissagedusega elektrivool, mis tekitab ajus kindlat tüüpi elektrilise aktiivsuse (alfalained, 8-13Hz), mida seostatakse ärkvelolekus rahulolu ja lõõgastunud tundega. Seanss kestab 20-60 minutit.
Läbiviijad: Indrek Linnuste ja Janne Tamm (Kliiniline psühholoog)

8. Töötuba “Paarisuhted digiajastul” – Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus
Sisu: Aastal 2016 oleme jõudnud selleni, et üha rohkem tutvusi sõlmitakse internetis, internetil on tohutu roll juba olemasolevate suhete hoidmisel ja kaaslasega suhtlemisel, aga paraku ka suhete lagunemisel – olgu siis netiga seotud suhtlemisapsude või kõrvalsuhete tõttu. Töötoas arutlemegi, mis on lähisuhete loomisel, hoidmisel ja lõppemisel digiajastul vanamoodi ja mis on muutunud. Räägime ka suhtlemise eripäradest, segadustest truudusetuse mõiste ümber ja püüame leida vastust küsimusele, kuidas ka digiajastul ja digisuhetes ehedat inimlikku lähedust luua ja säilitada.
Sihtgrupp: kõik, keda enda, lähedaste või sõprade netisuhetele mõeldes on vähemalt kord tabanud segadus ja arusaamatustunne
Läbiviija: Kätlin Konstabel (psühholoog, paari- ja pereterapeut)

________________________________________________________

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) reisitoetuse toel: http://www.kysk.ee/reisitoetused osales MTÜ Hingerahu liige Indrek Linnuste Poolas Gdaskis: Viiendal Euroopa konverentsil  „Religioon, spirituaalsus ja tervis“, mille raames esines ettekandega „Alkoholismist kui spirituaalsest kriisist“. Ürituse kodulehekülg: http://www.ecrsh.eu/ecrsh-2016 Korraldaja: European Research Network for Religion, Spirituality and Health. http://www.rish.ch/en/home

Ettekande slaidid: Alcoholism as a Spiritual Crisis Gdansk

Lisaks toimus ühisüritus Euroopa Solidaarsuse Keskuses Gdańskis, mis sai Euroopa Nõukogu Aasta 2016 muuseumipreemia. http://fcs.org.pl/

_________________________________________________

13. oktoobril 2015, kell 12-16.00 toimub Nooruse Maja väikeses saalis, Roheline 1B, Pärnu

 Kogemusnõustamise INFOPÄEV

Kogemusnõustamine. Kogemusnõustamise arengusuunad Pärnus.

Kogemusnõustamise koordineerija Pärnus – MTÜ HINGERAHU  www.hingerahu.org

Teemad:

12.00 Infopäeva sissejuhatus – Eve Mällo

12.05 Kes on kogemusnõustaja, olemus ja sisu – Eve Mällo, vaimse tervise kogemusnõustaja, MTÜ Hingerahu

12.25 Kogemusnõustamise projekt Pärnus, koolitus – Indrek Linnuste, MTÜ Hingerahu juhatuse liige

12.45 Kogemusnõustamise vajadus erivajadustega inimestele, sarnane nõustab sarnast – Toomas Mihkelson, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja esimees

13.05 Kogemusnõustamine nägemise kaotanud inimestele ja nende pereliikmetele, ootused kogemusnõustajale – Juta Adams, kogemusnõustaja, Pärnu Pimedate Ühing.

13.30-14.00 Kohvipaus

14.00 Kogemusnõustamise olulisus omastehooldajate abistamisel – Ene Soidla, vaimse tervise kogemusnõustaja, MTÜ Omastehooldajad (Tartu)

14.20 Vaimse Tervise Arengukeskuse Avitus projekti käivitumine Pärnus – Inga Mutso, vaimse tervise kogemusnõustaja, Avituse projektijuht Pärnus.

14.30 – 16.00 Ümarlaud, küsimused, arutelud.

Info ja registreerimine: eve@hingerahu.org  507 9435

Osalemine V Euroopa konverentsil „Religioon, spirituaalsus ja tervis“

8.-14. mail 2016 toimus Poolas Gdanskis V Euroopa konverents ja eelkonverents „Religioon, spirituaalsus ja tervis“, mille raames osales Indrek Linnuste ettekandega „Alkoholismist kui spirituaalsest kriisist“. Ürituse kodulehekülg: http://www.ecrsh.eu/ecrsh-2016

Slaidid: Alcoholism as a Spiritual Crisis Gdansk

Ürituse raames toimus nii eelkoolitus/eelkonverents ning sotsiaaliseeriv kohtumise õhtu, kus külastati Gdanskis asuvat Euroopa Solidaarsuse Keskust, mis sai Euroopa Nõukogu Aasta 2016 muuseumipreemia. http://www.ecs.gda.pl/

Ürituse lähetust aitas rahastada KÜSKi reisitoetus (Kodanikuühiskonna Sihtkapital) http://www.kysk.ee

Konverents 2.oktoobril

2.oktoobril kell 10.00 2015 toimub Pärnus konverents Võitluskunstide vaimsed aspektid. Räägime sellest, kuidas on võimalik siduda idamaised võitluskunstid ja tänapäev, arutame  vaimsest tervisest ja selle tervena hoidmise vajadusest ja võimalustest. Konverentsile ootame osalema eelkõige mehi ning eriti jõustruktuurides töötajaid, sest leiame et mehed vajavad oma vaimse tervise eest hoolitsemisel julgustamist. Soovime, et peale konverentsil osalemist oskavad mehed ära tunda märke, et pinged hakkavad muutuma probleemiks ja nad on teadlikud et vaimseid pingeid saab maandada erinevatel tervist kahjustamata viisidel. Loe edasi siit.

Tasuta koolitus “Loovad lahendused ning taaskasutus” puuetega inimestele

14. juulil kell 13.00-17.00 alustame Pärnus koolitussarjaga „Loovad lahendused ning taaskasutus“, mis on mõeldud puuetega inimestele ja vajadusel kaasatakse ka nende lähedasi ning toetajaid (tegevusjuhendajad, hooldajad, tugiisikud). Koolitused toimuvad Suur-Posti 18.

Tasuta koolitused sisaldavad nii teoreetilist poolt (tööohutus, meeskonna töö, loovus, motivatsioon, eneseväljendus, ettevõtlus jne.) kui praktilist poolt ehk kontakti erinevate materjalidega (eeskätt  puit, papp ja paber, metall) ja tööriistadega (saag, järkamissaag, mootorsaag, ülafrees, puurpink, lihvimisaparaat, põleti, ketaslõikur, naelapüss jne). Koolitused toimuvad töökojas, et anda õppele praktiline väljund läbi mille koolitatavad saavad eduelamuste ja veendumuse, et puue pole takistuseks tööriistade ja materjalidega kokkupuutel. Koolituste korraldamisel ja läbiviimisel lähtume eelkõige erivajadustega inimeste endi motivatsioonist, vajadustest ning huvist, sealhulgas proovime õpetada ja leida just loovaid lahendusi nii erinevate toodete valmistamiseks, renoveerimiseks (uksed, aknad, mööbel), kui ka koduseks remondi lahendusteks, mida saab inimene iseseisvalt ära teha.

Lisaks tutvustame koolitusel ka ettevõtlusega tegelemise võimalusi, et tekitada huvi ise ettevõtjana tegutseda, ning aitame analüüsida äriideid läbi ärimudeli.

Koolitussarjas on kokku 10 koolituspäeva, mis toimuvad erinevate ühe päevaste moodulitena 2 nädalase intervalliga juulist novembrini. Koolituse läbinutele väljastame tunnistuse.

Oleme valmis ka vajadusel vahendama valminud käsitöö müüki laatadele, internetifoorumites ning poodides, korraldame ka näituseid. Seega pakume võimalusi ka edasiseks koostööks.

Oleme veendunud, et läbi töösarnaste ja harjutavate tegevuste saab inimene endast aimu. Puutudes kokku erinevate materjalidega (savi, paber, puit, metall) tekib arusaam, milleks ollakse võimelised, mis on enda tugevad ja nõrgad küljed, millise töö juures on enim püsivust ning mis töö ajab närvi. Mis pakub rahuldust ja annab eduelamuse ning mis põhjustab hirmu. Sama on ka materjalide tundma õppimisega. Materialist ja osakestest valmib läbi inimese midagi uut.

Koolitused toimuvad koostöös Solve et Coagula OÜ-ga, mis lubab meil kasutada oma töökoda. Koolituste läbiviimist toetab Eesti Puuetega Inimeste Fond läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Koolituste kohta saab infot kirjutades e-mailile info@hingerahu.org või helistades 56 647 656

Isade mõttekoda 27.mail

Isade mõttekoda on ainult isadele mõeldud vabas vormis vestlusring järgmistel teemadel:

  • isaroll ja selle muutus lapse kasvades;
  • lapsega suhtlemine ja emotsionaalse sideme saavutamine ja säilitamine;
  • lapse emaga suhtlemine;
  • isaks olemise raskused;
  • isade vaimne tervis.

Esimene kohtumine toimub 27.mail Riia mnt 70, Pärnu, kell 18.00
ja kestab 2-2,5 tundi. Tasuta.

Vestlusringi juhib Helar Peterson, kes on 2 lasteaiaealise lapse isa, eripedagoog ja nõustaja ning viinud läbi perekooli loenguid tulevastele isadele.

Oodatud on kõik isad, kes tunnevad, et tahavad olla hea isa ja abikaasa/elukaaslane ning nad vajavad nende rollide paremaks täitmiseks professionaalset nõu.

Palume eelnevalt oma tulekust teada anda aadressil info@hingerahu.org või telefonil 53 455 161.

Kogemusnõustaja Eve Mällo alustab tööd Pärnus

Meil on rõõm teatada, et Pärnus alustas kogemusnõustajana tööd Eve Mällo, kes on läbinud Arengukeskus Avituse poolt läbi viidud mahuka ja põhjaliku koolituse http://www.terviseinfo.ee/et/blogi/4318-eesti-saab-esimesed-koolitatud-vaimse-tervise-kogemusnoustajad

Kogemusnõstamine on võimalus neile, kes soovivad arutada enda elusituatsioone kellegagi, kellel on olemas isiklik kogemus valdkonnas, mis vajab muutmist. Mõnikord me lihtsalt vajame kedagi, kes meid kuulaks, kuid erinevatel põhjustel ei soovi me jagada enda mõtteid lähedastega. Sellistel puhkudel saabki aidata kogemusnõustaja.

Eve Mällo saab jagada kogemusi järgmistes valdkondades:

– Stress, depressioon – sellega toimetulek.

Omastehooldajad:

– toimetulek oma lähedase inimese haigusega ja/või puudega;

– emotsionaalse ja praktilise toe pakkumine.

Eve võtab vastus Pärnu kesklinnas Rüütli tänav 23 II korrusel. Evega saab ühendust helistades 50 79 435

Kogemusnõusamisest saab rohkem lugeda siit