Vaimse tervise mess 2016

VATEK korraldab “Vaimse tervise messi 2016″. Messi põhifookus  on “Psühholoogiline ja vaimse tervise esmaabi”.

Messi päevakava:

10.00 kuni 17.00 “Kohtumised messialal”. Vaimse tervise spetsialistid jagavad nõuandeid, kuidas hoida vaimset tervist ning kuhu pöörduda toetuse ja abi saamiseks. TULE KÜSI NÕU!

10.15 Ettekanne “Aeg parandab kõik haavad?”. Traumaterapeut Maire Riis ning pereterapeut ja hingehoidja Naatan Haamer.

11.15 kuni 12.45 diskussioon psühholoogilise esmaabi vajadusest, kogemustest ja teenustest. Vestlevad Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg, vaimse tervise spetsialist ja tervisevaldkonna poliitikakujundaja. Vestlust modereerib Aivar Simmermann Moreno keskusest.

13.30 kuni 16.30 Temaatilised töötoad vaimse tervise teemadel. Toimuvad praktilised töötoad vaimse tervise valdkonna päevakajalistel teemadel. Kuidas mul tegelikult läheb? Kuidas saab aidata ennast ja teisi?

17.00 kuni 18.00 Foorumteatri etendus. 

Töötubade ajatabel
1. Töötuba „Lapse probleemne seksuaalkäitumine ja väärkohtlemine – kuidas märgata ja aidata? Kunstiteraapia juhtumikirjelduse näitel“ 13.30 – 14.45
2. Töötuba „Perelepitus – kellele ja miks?“ 13.30 – 14.45
3. Töötuba „Negatiivsete emotsioonide tekkepõhjused ja nendega toimetulek“ 13.30 – 14.45
4. Töötuba „Ohumärgid suhtlemisel“ 13.30 – 14.45
5. Töötuba “Paarisuhted digiajastul“ 15.00 – 16.30
6. Töötuba “ALPHA–STIM seadme tutvustus“ 15.00 – 16.30
7. Töötuba „Vaimne tervis töökohal“ 15.00 – 16.30
8. Õpituba „Muusika psühholoogilise esmaabi vahendina“ 15.00 – 16.30

Töötoad: töötubade põhimõtted: päevakajalised teemad, mis lähtuvad messi põhiteemast.

1. Töötuba “Perelepitus – kellele ja miks?” – Eesti Lepitajate Ühing
Sisu: Lapsed on väga suurel määral mõjutatud teda ümbritsevatest täiskasvanutest. Vanemad, kelle vahel on pinged või peres on toimunud lahutus, mõjutab see last ning tal võivad omakorda tekkida käitumis- ja õppimisprobleemid. Probleemsele käitumisele eelneb/kaasneb sageli õpiraskus, mis viib õpihuvi vähenemisele, mis omakorda võib esile kutsuda negatiivse tunnustuse otsimise ja väärtustamise ning koolikohustuse täitmisest eemalehoidumise. Ent ükski laps ei käitu põhjuseta halvasti, tema sees toimub midagi, sellel on põhjus. Põhjuseks võivad olla sassis peresuhted. Kui lahkuläinud vanemad ei suuda kokku leppida, kuidas jätkata suhtlemist ühiste lastega, on võimalus kohtusse mineku asemel pöörduda perelepitaja poole.
Läbiviijad: perelepitajad Anneli Liivamägi-Hitrov, Aila Rajasalu ja Liivia Vacht

2. Töötuba “Negatiivsete emotsioonide tekkepõhjused ja nendega toimetulek” – Tervisekliinik
Sisu: Kuidas mitte vihastuda endast möödakihutava autojuhi peale? Töötoas vaatleme emotsioonide (eelkõige tugevate negatiivsete emotsioonide) tekkepõhjuseid, õpime neid juhtima ja tutvume lihtsate ning praktiliste võtetega, mille abil on edaspidi võimalik efektiivsemalt toime tulla igapäevaste murede või probleemidega. Töötuba sisaldab nii teoreetilist kui praktilist osa, seega tasub valmis olla ka oma grupikaaslastega suhtlemiseks.
Läbiviija: Rainer Mere, psühholoog, ratsionaal-emotiivne teraapia

3. Töötuba „Vaimne tervis töökohal“ – Peaasi MTÜ
Sisu: Miks on vaimne tervis oluline töökoha kontekstis? Kuidas ära tunda tööstressi ja ennetada läbipõlemist? Millised on vaimse tervise ohumärgid ja kuidas neile reageerida? Kuidas kolleegile vajadusel toeks olla?
Läbiviijad: kliinilised psühholoogid Anna Haasma, Anna-Kaisa Oidermaa, Peaasi.ee.

4. Töötuba “Ohumärgid suhtlemisel”
Sisu: Suhted mõjutavad meie stressi taset, aidates meid edasi liikuda või meid pidevalt traumeerides. Tulemus võib olla väga negatiivne ja tagajärjed võivad viia sügava depressiooni ja ärevushäireteni. Ohumärkide äratundmine suhtelmisstiilis, annab inimesele võimaluse ennast enne maha rahustada, kui olukorrad väljuvad kontrolli alt. Sellega tagatakse uus tase suhtlemisel ja luuakse parem alus turvaliseks suhtlemiseks, mis ei kahjusta suhtlemises osalevaid osapooli.
Läbiviijad: Kaia Kapsta-Forrester, PREP-programmi koolitaja, pereterapeut; Ena Soodla, PREP-programmi koolitaja
Eelregistreerimine: www.prep.ee/kalender

5. Õpituba “Muusika psühholoogilise esmaabi vahendina” – Muusikateraapia Keskus
Sisu: Muusika on lihtsalt kättesaadav ja efektiivne vahend keeruliste hingeseisundite leevendamiseks ja sisemise tasakaalu toetamiseks. Õpitoas käsitletakse lühidalt muusika toime peamisi printsiipe, mis on seotud pingete ja ärevuse vähendamise ning lõdvestumisega. Osalejad saavad isikliku kogemuse kuulamisele põhinevatest muusikateraapia tehnikatest, mida on hiljem võimalik vajadusel ka ise tavaellu rakendada.
Sihtgrupp: täiskasvanud
Läbiviija: Alice Pehk, PhD, Muusikateraapia keskuse muusikaterapeut

6. Töötuba “Lapse probleemne seksuaalkäitumine ja väärkohtlemine – kuidas märgata ja aidata? Kunstiteraapia juhtumikirjelduse näitel” – Kunstiteraapia töötuba
Sisu: Töötoas osaleja saab tutvuda ohvri traumatööga kunstiteraapias. Juhtumi protsessi kirjeldamist toetavad ohvri kunstitööd ja tema poolt kirja pandud tõlgendused neile. Töötoa teises osas tutvustab terapeut eesti keelset murebaromeetrit, mis lapse vanusest lähtuvalt viitab normatiivsele, tähelepanu või sekkumist vajavale seksuaalkäitumisele. Juhendmaterjali on koostanud JanusCentret (Taani). Murebaromeeter aitab ära tunda probleemse seksuaalkäitumise ja kuritarvituse sümptomid, tegemist on väga heade sekkumise suunistega ekspertidele ja lähedastele.
Läbiviija: Helen Tartes Babkina, psühholoog/loovterapeut

7. Töötuba “ALPHA–STIM seadme tutvustus” – MTÜ Hingerahu
Sisu: Alpha-stim on kliiniliselt tõendatud elektromeditsiiniline seade valu, depressiooni, unehäirete ja ärevuse leevendamiseks. Samuti on sellel terapeutiline ja leevendav mõju sõltuvushäiretele. Närvisüsteemi funktsioneerimise aluseks on elektrokeemilised impulsid, sünapsid, mistõttu on ta mõjutatav nii keemiliste (ravimid) kui elektriliste (elektromeditsiinilised seadmed, nt Alpha-stim) sekkumistega. Alpha-stim edastab madlasageduslikku elektriimpulssi, mis siseneb rakku ning normaliseerib närvisüsteemi elektrilist aktiivsust ning aitab taastada rakusisest tasakaalu. Teraapiaseansi ajal edastatakse läbi kõrvaklemmide elektroodide ajju nõrk (<0,5 mA), patenteeritud võnkumissagedusega elektrivool, mis tekitab ajus kindlat tüüpi elektrilise aktiivsuse (alfalained, 8-13Hz), mida seostatakse ärkvelolekus rahulolu ja lõõgastunud tundega. Seanss kestab 20-60 minutit.
Läbiviijad: Indrek Linnuste ja Janne Tamm (Kliiniline psühholoog)

8. Töötuba “Paarisuhted digiajastul” – Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus
Sisu: Aastal 2016 oleme jõudnud selleni, et üha rohkem tutvusi sõlmitakse internetis, internetil on tohutu roll juba olemasolevate suhete hoidmisel ja kaaslasega suhtlemisel, aga paraku ka suhete lagunemisel – olgu siis netiga seotud suhtlemisapsude või kõrvalsuhete tõttu. Töötoas arutlemegi, mis on lähisuhete loomisel, hoidmisel ja lõppemisel digiajastul vanamoodi ja mis on muutunud. Räägime ka suhtlemise eripäradest, segadustest truudusetuse mõiste ümber ja püüame leida vastust küsimusele, kuidas ka digiajastul ja digisuhetes ehedat inimlikku lähedust luua ja säilitada.
Sihtgrupp: kõik, keda enda, lähedaste või sõprade netisuhetele mõeldes on vähemalt kord tabanud segadus ja arusaamatustunne
Läbiviija: Kätlin Konstabel (psühholoog, paari- ja pereterapeut)

________________________________________________________

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) reisitoetuse toel: http://www.kysk.ee/reisitoetused osales MTÜ Hingerahu liige Indrek Linnuste Poolas Gdaskis: Viiendal Euroopa konverentsil  „Religioon, spirituaalsus ja tervis“, mille raames esines ettekandega „Alkoholismist kui spirituaalsest kriisist“. Ürituse kodulehekülg: http://www.ecrsh.eu/ecrsh-2016 Korraldaja: European Research Network for Religion, Spirituality and Health. http://www.rish.ch/en/home

Ettekande slaidid: Alcoholism as a Spiritual Crisis Gdansk

Lisaks toimus ühisüritus Euroopa Solidaarsuse Keskuses Gdańskis, mis sai Euroopa Nõukogu Aasta 2016 muuseumipreemia. http://fcs.org.pl/

_________________________________________________

13. oktoobril 2015, kell 12-16.00 toimub Nooruse Maja väikeses saalis, Roheline 1B, Pärnu

 Kogemusnõustamise INFOPÄEV

Kogemusnõustamine. Kogemusnõustamise arengusuunad Pärnus.

Kogemusnõustamise koordineerija Pärnus – MTÜ HINGERAHU  www.hingerahu.org

Teemad:

12.00 Infopäeva sissejuhatus – Eve Mällo

12.05 Kes on kogemusnõustaja, olemus ja sisu – Eve Mällo, vaimse tervise kogemusnõustaja, MTÜ Hingerahu

12.25 Kogemusnõustamise projekt Pärnus, koolitus – Indrek Linnuste, MTÜ Hingerahu juhatuse liige

12.45 Kogemusnõustamise vajadus erivajadustega inimestele, sarnane nõustab sarnast – Toomas Mihkelson, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja esimees

13.05 Kogemusnõustamine nägemise kaotanud inimestele ja nende pereliikmetele, ootused kogemusnõustajale – Juta Adams, kogemusnõustaja, Pärnu Pimedate Ühing.

13.30-14.00 Kohvipaus

14.00 Kogemusnõustamise olulisus omastehooldajate abistamisel – Ene Soidla, vaimse tervise kogemusnõustaja, MTÜ Omastehooldajad (Tartu)

14.20 Vaimse Tervise Arengukeskuse Avitus projekti käivitumine Pärnus – Inga Mutso, vaimse tervise kogemusnõustaja, Avituse projektijuht Pärnus.

14.30 – 16.00 Ümarlaud, küsimused, arutelud.

Info ja registreerimine: eve@hingerahu.org  507 9435