Osalesime IV Rahvusvahelisel Kaksikdiagnooside Kongressil

MTÜ Hingerahu esindaja esines Barcelonas IV Rahvusvahelisel Kaksikdiagnooside Kongressil: Sõltuvused ja teised vaimsed häired. Kongerss toimus Barcelonas 17.-20. aprill 2015. Ürituse koduleht: http://www.cipd2015.com/ 

Kaksikdiagnooside all mõeldakse psüühika- ja käitumishäireid, mis on kombinatsioonis sõltuvushäiretega. Eesti kontekstis on teema väga päevakohane, sest sageli on psüühikahäiretele kaasuv ka alkoholisõltuvus või mõni muu sõltuvushäire.

Meie eesmärk on jätkuvalt osundada suhtumisprobleemile, et alkoholi sõltuvus on keeruline ajuhaigus, mitte lihtsalt tahtenõrkus. Selline suhtumine kahjuks ei loo head pinnast ennetustööks, raviks ja rehabilitatsiooniks.

Üritus oli rahvusvaheline ning andis võimaluse lisaks esinemisele ettekandega ja Eesti olukorra kirjaldamisele kuulata teiste regioonide kogemusi sõltuvushäiretega inimeste toimetuleku tõhustamisel ja elukvaliteedi parandamisel. Täiendavalt andis üritus mitmeid ideid ja tutvusi antud valdkonna ühingute ja spetsialistide seas.

Ettekandega saad tutvuda siin

Ürituse lähetust aitas rahastada KÜSK reisitoetus (Kodanikuühiskonna Sihtkapital)