Toetatud elamise teenus

Pakume uue teenusena toetatud elamise teenust, mille sisuks on inimese juhendamine tema enda kodukeskkonnas, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu.

Teenuse eesmärk on tagada inimesele võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades

LOE ROHKEM erihoolekande teensutest: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused

Lisainformatsiooni küsi Irina Kobin; ikobin@yahoo.com

tel.55670605