Võrgustik

MTÜ Hingerahu kuulub mitmesse psüühilise erivajadustega tegelevate organisatsioonide võrgustikku:

Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) liige http://www.epry.ee

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) liige http://vatek.ee

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja (PIK) liige http://pärnukoda.ee

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) liige http://sev.ee

Erivajadustega inimeste käsitöö võrgustik (KÄPIK) liige: https://www.facebook.com/Kapikud/posts/1037544392962244